Switch Language

O NÁS

Komplexnosť služieb

Vytvárame hotové riešenia so všetkými službami, ktoré vyžadujú efektívny priebeh projektu. Počas tvorby a realizácie projektu s klientom prechádzame podrobne jednotlivé kroky, aby si vedel predstaviť ich budúcu podobu.

Všetky typy stavieb

administratívne budovy, obchodné centrá, super a hypermarkety, priemyselné stavby, logistika, sklady, bytové a rodinné domy, hotely, resorty, wellness, iné občianske stavby (kultúra, šport, voľný čas)

Dizajn v 3D

Ateliér disponuje ľuďmi so schopnosťou vytvárať realistické vizualizácie tak, aby klient pred technickým riešením videl do čoho ide. Pridanou hodnotou sú výkony v podobe 3D modelov, animácií, fotorealistických vizualizácií.

parallax layer
Maličkosti tvoria dokonalosť, ale dokonalosť nie je maličkosť.
Michelangelo Buonarroti

O ateliéri v skratke

Architektonické štúdio MOROCZTACOVSKY dnes predstavuje komplexné zaistenie projektových prác v oblasti architektúry, urbanizmu, interiérového dizajnu a stavebného manažmentu.

KTO SME

Spoločnosť MOROCZ_TACOVSKY, s.r.o. sa vyprofilovala z predchádzajúceho projektového ateliéru v roku 2010 a dnes je svojimi aktivitami prepojená s mnohými developerskými spoločnosťami ako aj obchodnými reťazcami, či súkromnými investormi. Projekčná činnosť po čase rozšírila oblasti pôsobenia a ťažiskové zameranie dnes predstavuje komplexné zaistenie projektových prác v oblasti architektúry, urbanizmu, interiérového dizajnu a zároveň stavebného manažmentu. Navrhujeme funkčné, praktické a moderné riešenia tvorené pre každého klienta na mieru.

Snažíme sa skĺbiť požiadavky klientov s našimi skúsenosťami a vedomosťami tak, aby vznikol nadčasový návrh, ktorý bude aktuálny aj po rokoch. Naša spolupráca s klientom začína pri osobnom stretnutí a zoznámení sa s jeho požiadavkami, cez pochopenie predstáv nášho klienta až ku finálnemu návrhu. Návrhy vytvárame od stolárskych výkresov po realizáciu tak, aby sme dospeli ku spoločnej spokojnosti s výsledkom práce. Ateliér MOROCZTACOVSKY spolupracuje so stabilným tímom odborníkov na všetky typy profesií, a vďaka skúsenostiam vlastného odborného personálu a technickému vybaveniu môže poskytovať nadštandardné služby aj na náročnejších zákazkách.

ČO ROBÍME

– rezidenčné projekty (rodinné domy, bytové stavby)
– administratívne budovy
– obchodné centrá
– super a hypermarkety
– priemyselné stavby
– logistika, sklady
– hotely, rezorty, wellness
– iné občianske stavby (kultúra, šport, voľný čas)
– interiéry

– štúdie realizovateľnosti investičného zámeru
– predbežné prieskumy vlastníckych vzťahov, prieskumu miestnej infraštruktúry
– predbežné prepočty nákladov na základe technicko-ekonomických ukazovateľov
– spracovanie časového harmonogramu developmentu – kľúčových období
– navrhovanie všeobecných zásad a pravidiel pre spracovanie projektu
– štúdie(interiérové, architektonické, architektonicko-urbanistické, stavebno-technické)
– poradenstvo a konzultácie

– projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
– projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
– projektová dokumentácia pre výber zhotoviteľa
– projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
– rozpočet stavby, technické špecifikácie
– passport stavby, zameranie jestvujúceho stavu

– výkon činnosti autorského dozoru
– výkon činnosti stavebného dozoru
– technická asistencia pri riadení výstavby
– dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
– poradenská a konzultačná činnosť
– komplexný stavebný manažment

– fotorealistické vizualizácie
– animácie
– 3D modely

 
Projektov
 
Vybudovaných m2
 
Zamestnanci
parallax layer

ROZHODLI STE SA OSLOVIŤ NÁS?

Stačí využiť niektorý z dostupných emailov, telefonicky, prostredníctvom Facebooku alebo galérie na Pintereste.

Kontaktujte nás