Skip to main content

Vyhrali sme ocenenie STAVBA ROKA 2014! (Meinl Residence)

By Media

Dovoľujeme si vám oznámiť, že sa nám podarilo získať krásne ocenenie, ktoré prispieva významným krokom ku ďalšiemu rozvoju nášho ateliéru. Veľmi si ocenenie vážime a ďakujeme porote a našim priaznivcom, že nás podporili. Slávnostné odovzdávanie cien celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2014 sa už tradične konalo 21. 11. 2014 v priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava. Spomedzi 23 posudzovaných stavieb udelila odborná porota s medzinárodnou účasťou jednu hlavnú cenu − titul Stavba roka 2014 (z 3 nominácií bez určenia poradia), 2 ceny za celospoločenský prínos a 6 cien vyhlasovateľov tejto súťaže. Cena verejnosti vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti na portáli www.zoznam.sk.

MEINL RESIDENCE zvíťazilo v nasledovnej kategórii:

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., BYTOVÝ DOM ROKA 2014 vrátane rodinného domu
udelená odbornou porotou za:

– optimálne urbanistické riešenie, rešpektujúce podmienky lokality,
– dispozično-prevádzkové a architektonické riešenie stavebného diela,
– stavebno-konštrukčné riešenie a stavebno-remeselnú realizáciu stavby hlavným zhotoviteľom.

novostavba, Bratislava, ulice: Kupeckého 8, Šumavská 1, 3, Žellova 6

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Adrian Mórocz, Ing. arch. Diana Astrabová, Ing. arch. Zuzana Mórocz, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš
Projektant architektonickej časti: Architektonická kancelária Morocz_Tacovsky s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Mgr. Art. Peter Živner
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Marek Ballay, Ing. Juraj Počuch
Stavebník: MEINL RESIDENCE, s. r. o.
Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.
Investičné náklady bez DPH: 12,3 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 7,2 mil. €
Lehota výstavby: 06/2012 – 05/2014

Ceiling&Wall systems Armstrong

By Media

Introduction
GTC Slovakia, a subsidiary of Globe Trade Center SA is one of the biggest developers in Central and Eastern Europe, currently active in ten countries of the region. GTC has developed and owns more than 200.000 square meters of commercial real estate areas. Refurbished administrative building Jarošova Office Center, located in the broader center of Bratislava, the country’s capital, was the addition to its property list in 2010. Renovated to a modern office workspace, building also included a large entrance hall which had to be inviting and suggest the quality and comfort of the whole building. In addition, there had to be good sound absorption, enough open space for lighting and design that would incorporate the round shape of the building logo. Needless to say, Armstrong’s Optima Canopy satisfied all these requirements. OwnerGTC Jarošova OC s.r.o. Jarosova Center now features 76 creatively placed circle shaped Optima Canopy panels as a part of eye-catching reception area and provide superb acoustical treatment.

Testimonial
“Jarosova Office Centre’s interior lobby
consists of a system of suspended
circle shaped elements located under a
suspended ceiling. We created a double
effect by using lighting in the space
above the circle canopies. The circular
finish of the ceiling creates a comfortable,
trendy atmosphere. We chose Armstrong
canopies as they were really easy to install
and the service we received from the
Armstrong team was excellent”.
Adrian Mórocz, Michal Tačovský, architects.

Article in PDF for download

OC Jarošova: V správnej lokalite

By Media

Administratívnu budovu postavil v roku 1974 Spojprojekt, ktorý potom v budove aj sídlil. Neskôr patrila Slovenským telekomunikáciám. Autori rekonštrukcie architekti Adrian Mórocz a Michal Tačovský v súvislosti s bývalými majiteľmi a užívateľmi poznamenali: „Budova bola kvalitne postavená a dobre udržiavaná. Navyše, ako spojári mysleli pragmaticky, takže sme pred modernizáciou našli naozaj veľkorysé šachty na vedenie rozvodov.“

Zreparovaná kostra

Pri rekonštrukcii objektu išli až po obnaženie nosných konštrukcií. Oceľový skelet s plechovými stropmi dostal protipožiarny nástrek, na betónovú vrstvu nad vlnitými plechmi stropov vyliali nové anhydridové podlahy a nosné stĺpy obalili sadrokartónom. Výťahové šachty aj kabíny ostali pôvodné, ale prešli zásadnou renováciou a úpravou podľa platných noriem a štandardov. Pôvodná ostala aj zavesená fasáda z ľahkých murív. Dokonca aj kvalitné travertínové obloženie na bočných fasádach a v interiéroch stačilo iba vyčistiť vodou pod vysokým tlakom a architekti len vymenili poškodené kusy. Zreparovanú kostru budovy doplnili úplne nové rozvody vody, kanalizácie a vykurovania, elektroinštalácie a systém vetrania na únikových schodiskách a v hygienických priestoroch. Tie sú tiež kompletne vynovené, dokonca ani nebolo potrebné rozšíriť ich kapacitu.

Sivá a zelená
Uličná a dvorová fasáda dostali nový vzhľad. Keďže je stavba po dĺžke mierne posunutá smerom od ulice, vytvára dva bloky. Veľkú plochu hlavných fasád sa tak podarilo rozdeliť na menšie úseky. Nosný systém predurčil veľkosť okien, otváravý kus má šírku 1 meter a neotváravé kusy 2 metre. Okná na vstupnom podlaží sú hliníkové, na ostatných podlažiach plastové s vonkajším hliníkovým klip rámom v kontrastnej antracitovej farbe. Vždy po troch metroch je vložený medzikus, ktorý umožní vnútorné členenie kancelárskych priestorov na rôzne veľkosti s násobkom 3 metre. Okenný raster v horizontálnych pásoch strieda buď kontaktný zatepľovací systém s omietkou na povrchu, alebo plechový obklad v sivej farbe. Striedmu farebnosť budovy oživujú dva odtiene vložených zelených pásikov…

 Článok bol uverejnený na portáli ASB.sk