Štúdia administratívnej budovy

Lodenica Karlova Ves

Bratislava 2020

Pohybové centrum a hotel

Bratislava 2020

Multifunkčná športová hala

Bratislava 2020

Odpočinkový a oddychový park

Bratislava 2020

Nemecký veslársky klub

Bratislava 2020

Polyfunkčný dom Bratislava

Bratislava 2019

Kancelárie Citypark

Bratislava 2019

Hotel Color kongres

Bratislava 2019

Hotel Color interiér

Bratislava 2019